[…] – powiedziała, gdy nagle spośród nóg Żulietty wychynęło małe prosię
jeszcze z resztkami łożyska i głośnym kwikiem…
[hrabina Roletti]