Jesteś moim aniełem

moim dobrym duszkiem

niebiańską szarlotką

wyziewem absolutu

[Adwenczer do mrówkodzika; twierdzi, że był trzeźwy]