Wzmiankowany juz rybik cukrowy (Lepisma saccharina) to zaliczany do szczeciogonków (Thysanura), komensal człowieka. Jego nazwa wzięła się od srebrzystej łuseczki pokrywającej ciało oraz zwinnego poruszania się. Zainspirowało to znajomą do spłodzenia miniwiersza:

Szczeciogonek w wiciokrzewie

swą srebrzystą łuską błyska.

Szkli się kałuża w lodowym gniewie,

piszczy księżyca powierzchnia śliska.