Temperatura jest dojrzała, więc nie trzeba chyba będzie rozpalać w kominku?

[mrówk, mając na myśli, że temperatura jest dodatnia]