– Słuchaj, ja też będę kiedyś miał 32 lata…

– Chyba że się zadławisz w dakrumie i umrzesz.