Jak chciałabyś zostać pochowaną? – powiedziała do masturbującego się nieatrakcyjnego mężczyzny.

[autentyk]