– Uważam, że jestem dojrzalszy niż ty, bo już tak nie oceniam ludzi.