– Iiii, to ci nowina – rzekla Flakcyda przykwaśno, a głosem obłym, niczym dziewka kuchciana rzezająca groch na ganku, kiegdy wkole parobczyk galanty kucem szparko pobieży.