Mrówkodzik: …Byłyby całe tłumy chcące się zaszczepić na…

Pijany koleś [przerywając i usiłując udowodnić swe obeznanie]: … CFA?

Mrówkodzik: Tak. HPV.