– Musisz wejść do tego bajora i narwać mu nenufarów.