Chcąc się dowiedzieć, czy Tazio wie, jaka jest angielska onomatopeja na odgłos wydawany przez świnkę. Pytam:

– Wiesz, jak po angielsku robi świnka?

– Yyy… „Yes, Mistress” ?