– Ooo, a co ci się stało z sutkami?

– Zostały zaatakowane przez spłaszczyciela.