– Spodziewasz się zgrabnej rabaty, a zastajesz nieskoszony klomb.