Przełożony, a zarazem promotor,  z wyrzutem do Mmm i dwojga jego kolegów z zakładu:

– W państwa wieku Skłodowska miała już doktorat!

Mmm na to:

– Tak, ale jej promotorem był Becquerel