Kubunio, jak zwykle rozpędziwszy się w swoich peroracjach, opowiada o jakiejś postaci. Wymienia jego różne koleje życia, by wreszcie stwierdzić:

– […] No a teraz to on – poczekaj… Umarł.