Pierd w rzëc, wésele musi wielczie bëc.

[przysłowie kaszubskie, oznaczające dosłownie:

Pierdź w rzyć (=wstecznie), wesele musi wielkie być,

odpowiednik polskiego:

Zastaw się, a postaw się;

posłyszane w tokfm, zapisane ze słuchu, więc pewnie z błędami]