– Miał dwadzieścia sześć lat, i na imię jakoś tam.

[Rubuk o chłopaku z dawniejszej przeszłości]