Jadę zakładać uczniowi kaganiec oświaty.

To znaczy jedziesz do Tazia?