–  Czy zechcesz mi wybaczyć?

Ja już ci dawno wybaczyłem na zapas.