Męsko wyglądasz, na ulicy bym się z tobą pokazał.

Homofob!