Bo ja urodziłem się i mieszkałem w Warszawie.

To co cię wyniosło do Łomży?

Matka.