– Bardzo jestem zadowolony z życia, że cię poznałem.