Wybrane starogreckie i łacińskie słowa (autentyki), wybór z pomieszczonych na martwej już niestety stronie Instytutu Fizjologii Plastycznej prowadzonej niegdyś przez studentów filologii klasycznej z UW:

melanosyrmaios, on (gr.) noszący szaty z czarnym trenem i używający środków przeczyszczających

orthro-phoito-sykophanto-diko-talaiporoi tropoi, hoi (gr.) sposób życia sykofantów wychodzących o świcie, aby dręczyć ludzi procesami sądowymi

skorodopandokeutriartopolis, idos, he (gr.) sprzedawczyni czosnku i chleba w zajeździe, oberży

proktopenteteris, idos, he (gr.) „pośladkowa pięciolatka”, rozpusta odbywająca się co pięc lat

hippomanes, eos, to (gr.) 1. bieluń dziędzierżawa, roślina pobudzająca konie 2. narośl na czole nowonarodzonego źrebięcia (używana do wzbudzania miłości) 3. śluz maciczny grzejącej się klaczy (używany do czarów)

sphragidonychargokometes, ou, ho (gr.) leniwy długowłosy pięknoduch zajmujący się swymi pierścieniami i paznokciami

strangurikos, e, on (gr.) skłonny do bolesnego oddawania moczu

antapoperdo (gr.) skopcić się, puścić bąka w odpowiedzi na coś

temptabundus 3 (łac.) naokoło macający

alipilus, i m (łac.) niewolnik, który wyrywał (lub usuwał) włosy pod pachą