Pb pyta mrówkodzika:

– Co tam słychać?

Mmm odpowiada za niego:

– Co i widać.