Prawdy nie znamy.

Prawdę poznamy, jak się znudzimy czekaniem.