– Odpowiednie dać rzeczy słowo, tak aby słowa trafiły pod strzechy.