W katedrze na Krecie w czerwonej rokiecie

Grał klerykowi prepozyt na flecie.

A że flet krótki,

To słabe nutki

Niknęły w nawie, a potem w klozecie.

*

W cerkwi na  Cyprze grywa na cytrze

Archimandryta Dymitry w mitrze.

Że miękki jest filc tej mitry,

Archimandryta Dymitry

Co rusz dłoń mokrą chytrze w mitrę wytrze.

*

Raz w mieście Trieście na czeleście

Grał mnich odziany w szaty niewieście.

Gdy to zoczył na mszy opat,

W uniesienie takie popadł,

Iż rzekł do wiernych: „Bierzcie i grzeszcie!”

[patrz też tutaj]