– Kurde no. Położyłbym się koło ciebie.

– Ja koło ciebie też. Na tobie.

– I tańce połamańce.