Pod koniec życia popełnił samobójstwo.

[Tajny D. o Henrim Montherlancie]