Wykładowca: Jaka jest dominanta w G-dur?

Śpiewak: Ale przecież G-dur to jest dominanta!