– Ja zaś na razie zdaję się na łaskę bożą, czytaj: samogwałt.