– Decyzja jest już właściwie podjęta. Chociaż nie wiem, czy właściwie.