– Niech się dzieje, co chce.           

– Masz na myśli „Niech się dzieje, co nie chcę”?