– A to In paradisum

– …brzmiało raczej jak In parasitum.