– Poznałem jego wykonania koncertów klawesynowych Bacha jako pierwsze.

– Dobrze gra. I dyryguje.

– O! Ale jakie to wykonawstwo? On jest przedhipowski, hipowski, pohipowski?

– Jaki?

– No, historycznie poinformowany.

– Jest dobrze poinformowany.