– Co to za zapita morda niedomytego lumpa? Czy to jest Falstaff?

– To Musorgski.

terfel/falstaff

repin-mussorgsky