– Tam jest Saturn naprzeciwko.

– Chyba nie ma.

– Chyba jest.

– Chyba kłamiesz.

– Chyba nie.