– Tej by tu jeszcze brakowało…

– Nie wiesz, że ona bawi w Monte Carlo?

– Tak. Dzieci bawi. Au pair pojechała.