– A, bo wy tam w korpo macie open space?

Open space?! Raczej crowded place!