– Trudność z konfliktami, a szczególnie z konfliktami w związkach, polega na tym, że kiedy jedna osoba nie widzi problemu, druga – siłą rzeczy – widzi go za dwie.