– Bardzo mi się podoba, że to takie symetryczne.

– Mówi się, że symetria jest estetyką ludzi ograniczonych.

– Prędzej to frazesy są ich religią.