– Specyficzne te komplementy.

– Tak. W mniejszym stopniu są komplementem, a w większym – testem dla adresata.