W orkiestracji Antona Weberna:

 

 

I na klawesynie: