– A ty mi tu znowu o kopaniu gliny.

– No co, nie święci garnki lepią!