– Sofista ma kręgosłup krzywy, stoik zaś prosty. O ile się nie garbi.