relic - niemiecko » polski - PONS 2015-11-03 08-22-49