– Co ona tak rzęzi? Z taką jakby przymiauczką.

– Brytnej zawsze śpiewała z takim kurwim pomrukiem.