– Jak to powiedzieć… „Wady”? „Słabości dyrygenta”?

– „Mankamenty”?

– Czy człowiek może mieć mankamenty?

– Nie, ale dyrygent może.