– O, jak przystawiliśmy twój stolik do naszego, to nam się przestał chwiać.

– Niejeden trójkąt zadziałał w ten sposób…