– W tym ogrodzie bardzo obszernie reprezentowana jest Ameryka Południowa.

– Taa, to kierunek, który oni chętnie wybierają.